*வரலாற்று பொருள்முதல்வாதம் என்றால் என்ன?* ஆசிரியர்: தோழர் பாரதிநாதன் :

மார்க்சிய ஆசான்கள் இயங்கியல் பொருள் முதல்வாத தத்துவங்களை வளர்த்தெடுத்த பிறகு அதை இயற்கையின் வளர்ச்சி மாற்றங்களுடன் மனித குலத்தின் வளர்ச்சி மாற்றங்களையும் பொருத்தி பார்த்து நமக்கு வழங்கியது தான் வரலாற்று பொருள்முதல்வாதம் என்ற தத்துவம். வர்க்கங்கள் தோன்றாத புராதான பொதுவுடைமை சமூகத்தில் தனியுடைமைக்கு இடமில்லை அதனால் மனித சமூகம் கூட்டு சமூகமாக வாழ்ந்து வந்தது. வேட்டையாடியதை பகிர்ந்துண்டு வாழ்ந்து வந்தது.குரங்கிலிருந்து மனித சமூகம் எப்படி கைகளை பயன்படுத்தி பழங்களை பறிப்பது துவங்கி வேட்டையாட கற்றுக்கொண்டதோ அதுபோல புராதான…

Read More

மேதினத்தின் வரலாற்று பின்னணி: தோழர் சிலம்பரசன் சே

மே தினம், உழைப்பாளர் தினம் என்று அடையாளப்படுத்தப்படும் இந்த நாள் தோன்றியதன் வரலாற்று பின்னணி என்பது மிக முக்கியமானது. விவசாய உற்பத்தியில் இருந்து முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறைக்கு சமூகம் மாறியவுடன் மிக வேகமாக சமூக மாற்றம் நடைபெற்றது. விவசாய உற்பத்தியில் நிலங்களோடு பிணைக்கப்பட்டு நிலப்பிரபு கட்டுப்பாட்டில் வாழ்ந்த நிலைமை மாறி ஆலை முதலாளிகளின் கட்டு பாட்டில் வாழும் நிலைக்கு பெரும்பான்மை மக்கள் தள்ளப்பட்டார்கள் இதனால் விவசாய உற்பத்தி முறையில் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்த மக்கள் ஆலையில் வேலை…

Read More