பன்னாட்டு நிறுவனங்களில் ஒப்பந்தம் தொழிலாளர்களின் நிலை

அப்பல்லோ டையர் தொழிற்சாலையில் (08/07/2023 ) அன்று பணி செய்துகொண்டிருந்த ஒப்பந்த தொழிலாளியான ராம் பிரசாத்(24) என்ற தொழிலாளியின் கை இயந்திரத்தில் சிக்கி துண்டாகி உள்ளது.

பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் அந்த நிறுவனங்களுக்கு உதிரி பாகங்கள் தயாரித்து கொடுக்கும் நிறுவனங்கள் என அனைத்திலும் ஒப்பந்தம் தொழிலாளிர்களே பெருமளவில் உள்ளனர் அவர்களுக்கு சட்டபடியான பாதுகாப்பு கூட இல்லாமல் பொருபான்மையாக உள்ளனர். எந்த விதமான சமூக பாதுகாப்பு இல்லாமல் தொடர்ந்து அராஜகமான உற்பத்தியில் ஒப்பந்தம் மற்றும் பயிற்சி தொழிலாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டு சுரண்டப்படுகின்றனர். எந்த ஒரு தொழிலாளியும் நிரந்தரமாக்கபடுவதில்லை இருக்கும் நிரந்தர தொழிலாளர்களின் எண்ணிகையை குறைத்து ஒப்பந்த தொழிலாளர் என்ற நிலை மட்டும் இருக்க வேண்டும் என அனைத்து நிறுவனங்களும் செயல்பட்டு வருகின்றன.

Apollotyres #exploitation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *